برای استفاده مناسب از سامانه سرعت اینترنت شما می بایست حداقل 256 کیلو بایت بر ثانیه به صورت اختصاصی باشد